Indywidualne ubezpieczenie NNW Szkolne Signal Iduna

1. Tradycyjnie (drogą pocztową na adres):

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31.
01-208 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie NNW”.

2. Telefonicznie:

Tel: 22-505-65-06
Infolinia czynna codziennie: ?

3. E-mailowo:

Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia oraz dokumenty z procesu leczenia prześlij w formie zdjęć lub skanów na e-mail: info.likwidacja@signal-iduna.pl

5. Pomocne dokumenty:

Wniosek o wypłatę świadczenia

Indywidualne ubezpieczenie NNW Szkolne Compensa

1. Tradycyjnie (drogą pocztową na adres):

COMPENSA TU S.A. VIG
al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie NNW”.

2. Telefonicznie:

Tel: 22-501-61-00
Infolinia czynna codziennie: 8:00 – 20:00

3. E-mailowo:

Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia oraz dokumenty z procesu leczenia prześlij w formie zdjęć lub skanów na e-mail: dokumenty@compensa.pl

5. Pomocne dokumenty:

Wniosek o wypłatę świadczenia