1. Czy ubezpieczenie NNW Szkolne jest obowiązkowe?

Zwyczajowo przez wiele lat (błędnie) przyjęło się, że szkoła ma obowiązek zorganizować takie ubezpieczenie, a rodzice zapisać do niego swoje dzieci. Ubezpieczenie NNW szkolne jest i zawsze było ubezpieczeniem DOBROWOLNYM. Rodzic może ubezpieczyć dziecko w szkole, zawrzeć polisę indywidualną lub nie ubezpieczać dziecka wcale.

2. Czy przedszkole/szkoła ma obowiązek zawrzeć grupową polisę ubezpieczenia NNW dla dzieci?

Żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku na placówkę oświatową. Tylko od dobrej woli Dyrektora zależy czy ubezpieczenie NNW szkolne w wariancie grupowym zostanie zawarte.

3. Co oznacza skrót NNW?

Skrót NNW powstał od słów następstwa nieszczęśliwych wypadków. Oznacza on ryzyko ubezpieczeniowe lub potocznie pewną grupę polis, w których warunkiem do zaistnienia odpowiedzialności ubezpieczeniowej jest wystąpienie nieszczęśliwego wypadku. W większości ogólnych warunków nieszczęśliwy wypadek definiowany jest jako nagłe działanie siły zewnętrznej niezależne od woli osoby ubezpieczonej, w wyniku którego osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu.

4. Kiedy zacznie obowiązywać ubezpieczenie zawarte na nnwszkolne24.pl ?

Od daty, którą ustalisz podczas zawierania polisy ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej.

5. Czy suma ubezpieczenia jest najważniejsza?

Wiele osób ma błędne przeświadczenie, że suma ubezpieczenia z pierwszego świadczenia "od góry" jest sumą ubezpieczenia dla całej polisy. W dzisiejszych czasach na polisach NNW każde świadczenie ma osobną sumę ubezpieczenia. Jej wysokość jest ważna, jednak ważniejsze jest aby była ona maksymalnie wysoka przy wartościowych świadczeniach.

6. Czy ilość świadczeń na polisie ma znaczenie?

I tak i nie. Należy pamiętać, że ubezpieczyciele różnie definiują pewne zdarzenia i na pierwszy rzut oka w niektórych ofertach może czegoś brakować. Na przykład zwrot odbudowy zębów stałych po nieszczęśliwym wypadku w Signal Iduna jest osobną pozycją w tabeli świadczeń, a w Compensie jest ukryty w pozycji zwrot kosztów leczenia. Większa ilość świadczeń nie zawsze oznacza lepszy zakres ochrony.

7. Czy mogę ubezpieczyć dziecko w więcej niż jednej firmie?

Oczywiście, że tak. W przypadku ubezpieczeń osobowych jeśli dojdzie do zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, to świadczenie można otrzymać z każdej posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Są jednak wyjątki.
Przykład: Dziecko posiada dwie polisy ubezpieczeniowe wykupione na naszym portalu - NNW Szkolne Compensa i NNW Szkolne Signal Iduna. Dochodzi do złamania kości śródstopia. Złamanie jest na tyle skomplikowane, że dziecko musi spędzić w szpitalu 4 dni. Po wyjściu ze szpitala rodzic udaje się na prywatną wizytę do lekarza ortopedy. Po wyjściu od ortopedy kupuje dziecku kulę. Po 3 tygodniach gips zostaje zdjęty, a dziecko rozpoczyna prywatną rehabilitację.
W takiej sytuacji świadczenie za fakt złamania ręki zostanie wypłacone z obu polis. Podobnie z obu polis zostanie wypłacone świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Jednak zwrot faktur za prywatne leczenie, rehabilitację i zakup kuli zostanie pokryty tylko z jednej polisy. Stanie się tak ponieważ ubezpieczyciele nie mogą podwójnie zrefundować kosztów faktur i "dać zarobić" rodzicowi. Natomiast świadczenia za fakt złamania i pobyt w szpitalu nie mają charakteru refundacyjnego i zostaną wypłacone z obu polis.

8. Czy Wasze ubezpieczenie NNW naprawdę działa na całym świecie?

Tak, jednak świadczenia o charakterze refundacyjnym mają ograniczenie terytorialne. Jeśli dziecko złamie nogę we Włoszech - zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie. Jeśli dziecko w wyniku złamania spędzi we włoskim szpitalu 3 dni - zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie. Jeśli rodzic podejmie dla dziecka na terytorium Włoch prywatne leczenie, rehabilitację lub zakupi środki pomocnicze w leczeniu - zakład ubezpieczeń nie zrefunduje takich faktur. Świadczenia o charakterze refundacyjnym, takie jak wskazane powyżej, obowiązują tylko na terytorium RP i tylko polskie faktury zostaną zrefundowane.

9. Czy dziecko może jechać na wycieczkę szkolną bez ubezpieczenia NNW?

Na wycieczkę krajową dziecko może jechać bez ubezpieczenia NNW, żaden przepis nie nakazuje posiadania takiego ubezpieczenia na terytorium Polski. Inaczej sprawa wygląda gdy wycieczka jest poza granicę Polski. Wtedy dziecko musi posiadać ubezpieczenie, ale nie ubezpieczenie NNW, tylko ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia zagranicą. Takie ubezpieczenie możesz zakupić np. w Compensie lub Signal Iduna (odnośniki znajdziesz po prawej części naszej strony).

10. Czy jest możliwość, aby na podstawie ofert NNW Szkolnego Compensa i NNW Szkolnego Singal Iduna wystawić polisę grupową dla szkoły lub rady rodziców?

Oczywiście, jednak w tym celu prosimy o użycie formularza w zakładce kontakt. Skontaktujemy się ze szkołą lub radą rodziców i omówimy konstrukcję ubezpieczenia w wariancie grupowym.

11. Czy decydując się na wariant grupowy szkoła/rada rodziców może liczyć na jakieś wsparcie finansowe?

Niestety nie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem zakład ubezpieczeń nie może przekazać ubezpieczającemu żadnej korzyści majątkowej z tytułu ubezpieczenia zawartego na czyjąś rzecz.

12. Czy indywidualną polisę ubezpieczenia NNW szkolnego wysyłacie drogą pocztową?

Nie, wszystkie dokumenty do indywidualnego ubezpieczenia NNW Szkolnego, niezależnie czy jest to oferta Compensy czy Signal Iduna, rodzic otrzymuje w wersji elektronicznej na swój adres e-mail. Nie ma możliwości przekazania żadnego ekwiwalentu - ani darowizny, ani funduszu prewencyjnego.

13. Czy rabat za ubezpieczenie rodzeństwa przysługuje na indywidualnej polisie NNW w Compensa?

Nie. Rabat za ubezpieczenie rodzeństwa przysługuje jedynie do polis zawartych w obrębie oferty NNW Szkolnego Signal Iduna.

14. Czy wyczynowe uprawianie sportu jest w zakresie ochrony Compensy i Signal Iduna?

Tak. Wyczynowe uprawianie sportu rozumiane jako odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wypadki podczas zajęć SKS, podczas zawodów szkolnych oraz w trakcie uczęszczania do profesjonalnych sekcji sportowych jest w zakresie ochrony. Oba zakłady ubezpieczeń (podobnie jak reszta rynku) nie odpowiadają natomiast za sporty wysokiego ryzyka/sporty ekstremalne. Szczegóły znajdziesz w OWU obu zakładów ubezpieczeń.